Alternate Text

نرم افزار شبیه سازی پیاده روی PTV VISWALK

این نرم افزار که برای مطالعات و طراحی های معماری عرضه شده است، رفتار پیاده روی عابران در سطح را بر پایه مدل اثبات شده علمی نیروی اجتماعی هلبینگ شبیه سازی می نماید. ویسواک در طراحی معماری ایستگاههای مترو و راه آهن، ترمینالهای اتوبوس، سالنهای فرودگاه، برجها، ورزشگاهها و سالنهای همایش و همینطور پیاده روها، پهنه های پیاده، راه پله ها و آسانسورها؛ برای تحلیل خرد حرکت جمعیت در شرایط عادی، برگزاری مراسم و تخلیه اضطراری استفاده می گردد. در این نرم افزار تفاوت توان عملکرد و ابعاد افراد و همچنین تفاوت رفتارهای پیاده روی قابل مدلسازی است. رابط کاربر این نرم افزار، کاملا مشابه رابط ویسیم است و همه امکانات و خروجی های آن را نیز در اختیار قرار می دهد. علاوه بر این امکان مشاهده تصاویر سه بعدی که در آنها تسهیلات پیاده روی بر اساس شاخصها رنگ آمیزی شده است نیز وجود دارد. این نرم افزار برای تسریع ساخت مدل، منابعی مثل فایلهای CAD و BIM را به عنوان ورودی می خواند. این رابط شاخص هایی از جمله زمانهای سفر، صف و انتظار و همچنین چگالی و سطح خدمت معبر و نیز چگالی و سطح خدمت تجربه شده توسط عابران را برآورد می نماید.