Alternate Text

نرم افزار تحلیل و پیش بینی ایمنی PTV SAFETY

این نرم افزار GIS مبنا، از سال 2002 با نام EUSKA قلب سامانه ثبت و تحلیل تصادفات پلیس آلمان است و طی این زمان با استفاده از تجارب متخصصان و افسران آن کشور توسعه یافته است. این ابزار ارزشمند از سال 2012 با نام SAFETY برای استفاده متخصصان و مسئولان ایمنی ترافیک در مراکز تحلیل تصادفات و از سال 2014 با نام VISTAD برای بکارگیری در سامانه ثبت تصادفات سایر کشورها عرضه شده است. نرم افزار SAFETY امکان ثبت، نگهداری و تحلیل داده های تصادفات شبکه را مهیا می سازد. به دلیل انعطاف پذیری بالا برای دریافت داده ها، به سادگی میتوان هر بانک داده تصادفات را به آن منتقل کرد. بخاطر برخورداری از ساختاری نظاممند و نیز داشتن مبنای GIS می توان تصادفات را بر اساس اشتراک فاکتورهای گوناگون آنها (مانند تصادفات عابرپیاده یا سرعت غیرمجاز) و یا از نظر جغرافیایی (مانند تصادفات رخ داده در یک منطقه، معبر یا تقاطع) دسته بندی و به طور جداگانه تحلیل نمود. با این ابزار، تحلیل داده های تصادفات به کمک نقشه های حرارتی، گزارشهای آماری جامع از پیش طراحی شده و یا جداول همکنشی میسر است. با استفاده از ابزارهای یاد شده، می توان بر پایه شاخص های مختلف (مانند تعداد تصادفات فوتی و جرحی یا هزینه آنها) نقاط حادثه خیز را مشخص و برای اصلاح اولویت بندی نمود و با توجه به نوع تصادفات هر نقطه، راهکار اصلاحی مناسب را برای آن تعیین کرد. یکپارچه بودن این نرم افزار با نرم افزار برنامه ریزی حمل و نقل VISUM به کارشناسان این امکان را می دهد تا در کوتاهترین زمان با ابزارهای هوشمند GIS آن نرم افزار، تصادفات را به عناصر شبکه حمل و نقل (کمانها و تقاطعها) اختصاص دهند و با داشتن حجم جریان هر یک از عناصر، مطالعه و برنامه ریزی عملکرد ترافیکی و ایمنی شبکه را به طور یکپارچه و با در نظر گرفتن هر دو جنبه انجام دهند. برای مثال به این صورت میتوان با توجه به حجم تردد، نرخ تصادفات فوتی و جرحی یک کمان را که ناشی از سبقت غیر مجاز بوده اند محاسبه نمود و پیش از تبدیل شدن آن به یک کمان حادثه خیز، تنها با در نظر گرفتن نرخ تصادفات (به جای تعداد یا هزینه تصادفات)، راهکار اصلاحی مناسبی را پیشنهاد نمود. نمونه این تحلیل در کنار بازرسی ایمنی راه، می تواند در مورد راههای فرعی که قرار است به طور موقت به عنوان راه انحرافیِ معابر اصلی استفاده شوند انجام گردد. نرم افزار SAFETY از این نیز فراتر می رود و امکان پیش بینی تصادفات را نیز با استفاده از مدل پیش بینی تصادفات فعلی کشور سوئیس مهیا می سازد. در این مدل نوع تسهیل ترافیکی و نرخ تصادفات نظیر آن نوع، جریان عبوری و طول آن تعیین کننده تصادفات آینده تسهیل ترافیکی هستند. لازم به توضیح است که نرخهای تصادفات انواع تسهیلات می تواند بر اساس وضع موجود تصادفات شبکه به آسانی برآورد شود و رابطه پیش بینی نیز می تواند از حالت خطی به هر حالت دلخواه تغییر یابد و به این صورت مدل پیش بینی پیاده سازی شده در نرم افزار، با حفظ ساختار می تواند برای شرایط هر منطقه کالیبره شود. از این پیش بینی می توان در مطالعه فایده به هزینه تسهیلات ترافیکی استفاده نمود.