Alternate Text

نرم افزار جامع مطالعات ترافیک، عارضه سنجی ترافیکی و طراحی چراغ PTV VISTRO

این نرم افزار در سال 2012 پس از 6 سال همکاری با شرکت مشاوران دالینگ اسوشیتسِ ایالات متحده، به منظور تحلیل ترافیکی شبکه معابر، عارضه سنجی کاربریها و طراحی و هماهنگسازی چراغهای راهنمایی عرضه شد. این محصول دارای رابط کاربر گرافیکی سریع و آسان است و روشهای استاندارد تحلیل ترافیک از جمله HCM 6th edition، HCM2010 و HCM2000 و روشهای قدرتمند بهینه سازی برای طراحی و هماهنگسازی چراغ را بکار می گیرد.. پس از رسم شبکه در محیط ویسترو، برای تحلیل تقاطعها بار ترافیکی گردشها و سایر پارامترهای مورد نیازِ روش تحلیل (معمولا شامل جزئیات هندسه، ترکیب ترافیک، حمل و نقل همگانی، پارک حاشیه ای، دوچرخه سوار و عابر پیاده) وارد و همزمان تحلیلها و نتایج (شامل تاخیر، سطح خدمت تقاطعها و طول صفها) مشاهده می شود. پس از این مرحله می توان تاثیر افزایش تقاضای ترافیک ناشی از ساخت کاربریهای جدید (یا کاهش ناشی از تخریب کاربریهای فعلی)، بر عملکرد تقاطع ها را با این نرم افزار برآورد نمود (عارضه سنجی کاربریها). برای این کار، ابتدا محل اتصال کاربری به شبکه ترسیم و تقاضای ترافیک آن (مثبت برای افزایش و منفی برای کاهش) تعیین و بین مقاصد مختلف توزیع می شود. سپس سهم هر مسیر، از تقاضای بین هر مبدا و مقصد، تعیین و در نتیجه افزایش (یا کاهش) جریان هر کمان و تقاطع مشخص می گردد. تحلیلها و نتایج ناشی از این تغییرها به طور همزمان مشاهده می شود. به خاطر ساده تر و سریعتر بودن کار با این نرم افزار نسبت به شبیه سازهای ترافیک، در عین تولید همه نتایج لازم در عارضه سنجی و همچنین ارائه امکان اصلاح زمانبندی چراغها با توجه به نتایج عارضه سنجی، استفاده از آن در این گونه مطالعات ترافیکی به جای شبیه سازها توصیه می گردد. ویسترو امکان بهینه سازی زمانبندی چراغ ثابت و یا هوشمندِ تقاطعها در سطح انفرادی را با دو تابع هدف مختلف (موازنه نسبت بار به گنجایش و یا کمینه کردن تاخیر حرکت بحرانی) ارائه می دهد. در این فرایند، مدت چرخه چراغ می تواند ثابت باشد و یا مقادیر یا محدوده مشخصی از آن مورد جست و جو قرار گیرد. این نرم افزار امکان بهینه سازی زمانبندی چراغها و اختلاف زمانی آنها در سطح شبکه (در گروههای جداگانه دلخواه) را نیز ارائه می دهد (طراحی و هماهنگسازی چراغها) و برای اینکار از روشهای بهینه سازی قدرتمندی (الگوریتم ژنتیک و هیل کلایمینگ) استفاده می کند. تابع هدف این مسئله بهینه سازی، جمع وزنی شاخص تاخیر (بر حسب خودرو ساعت) و شاخص تعداد توقف است. در این فرایند، مدت چرخه چراغ می تواند ثابت باشد و یا محدوده مشخصی از آن مورد جست و جو قرار گیرد. برای بهینه سازی چراغها در سطح شبکه، امکان ارجح کردن مسیرهای دلخواه با تخصیص وزن بیشتر از یک به آنها وجود دارد. در بهینه سازی چراغها در سطح شبکه، اندرکنش تقاطعهای چراغدار و تشکیل و از بین رفتن پلاتون خودروها لحاظ می گردد. ویسترو دارای رابط کاربر گرافیکی سریع و آسان است که به وسیله آن به راحتی می توان شبکه حمل و نقل و تقاضای ترافیک را مدل کرد. به کمک امکان مدیریت سناریوی این رابط؛ می توان در یک فایل، تقاضای متفاوت صبح و عصر و اثر گزینه های مختلف اصلاح هندسی یا تغییر زمانبندی چراغها برای بهبود سطح خدمت تسهیلات ترافیک را برآورد و با یکدیگر مقایسه کرد. ویسترو نتیجه تحلیلها را به صورت جدول، نمودار، نقشه های دارای نمودار و گزارش رسمیِ آماده چاپ ارائه می دهد. لازم به توضیح است که مدلهای ساخته شده در نرم افزارهای سینکرو و ویزوم را می توان همراه با همه اطلاعات آنها به ویسترو وارد کرد و همچنین مدلهای ساخته شده در ویسترو را می توان برای تحلیلهای دیگر به ویزوم و ویسیم وارد نمود.